احداث شهرک ضایعات فروشان دربخش فشافویه؛ انتقال ۱۱۰ هکتار از ضایعات فروشان منطقه ۱۹ به فشافویه

احداث شهرک ضایعات فروشان دربخش فشافویه؛ انتقال ۱۱۰ هکتار از ضایعات فروشان منطقه ۱۹ به فشافویه

شهردار منطقه 19 تهران:در نزدیکی‌های فشافویه با توافق موقوفه زمینی دیدیم که فضا‌هایی در آن تعریف می‌کنیم. به طوری که در ۱۱۰ هکتار در فشافویه ، شهرکی برای ضایعات فروش‌ها ایجاد می‌شود؛