مخزن آب روستای خانلق در بخش فشافویه غیب شد!

مخزن آب روستای خانلق در بخش فشافویه غیب شد!

بخشدار فشافویه از پیگیری برای بازپس‌گیری مخزن آب غیب شده روستای خانلق خبر داد و گفت: مخزن غیب شده در بهبود آبرسانی به روستا تأثیرگذار بوده و در رسیدگی به این پرونده تخلف که موضع سرقت در آن مطرح است احتمال عزل اعضای شورای روستا وجود دارد. ؛