نقد پیروز حناچی به طرح مجلس: به دوران قاجار برگشتیم!

نقد پیروز حناچی به طرح مجلس: به دوران قاجار برگشتیم!

استاد دانشگاه و شهردار پیشین تهران ـ طرح نمایندگان مجلس با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» را تداعی‌کنندۀ قرارداد ننگین ۱۹۰۰ دانست که در دوران قاجار انحصار دائمی کاوش و خروج آثار باستانی را به فرانسه واگذار کرد و کشور برای ابطال آن متحمل هزینه‌های سنگینی شد.؛
ایران:اعتراضات به طرح حراج میراث فرهنگی

ایران:اعتراضات به طرح حراج میراث فرهنگی

طرح موسوم به "استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها" با اعتراضات فراوانی روبرو شده است. کارشناسان این طرح را حراج آثار باستانی دانسته‌ و از "نفوذ قاچاقچیان به مجلس" سخن گفته‌اند. مجلس فعلا این طرح را بررسی نخواهد کرد.؛