مغایرت موادی از لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ایران

مغایرت موادی از لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ایران

مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت در ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" ابتدا تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در گزارش دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود در دستور قرار داد.؛
آخرین موضع ستاد امر به معروف برای جریمه زنان اعلام شد

آخرین موضع ستاد امر به معروف برای جریمه زنان اعلام شد

علی خان‌محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: قانونی که در حوزه عفاف و حجاب بوده و قدیمی است، قابلیت اجرا ندارد، ضمانت اجرایی در این زمینه ندارد، در کشور درست اجرا نمی‌شود و اگر بخواهد اجرا شود مشکلاتی را اجرا می‌کند.؛