عربستان تولیدات رنگین‌کمانی را به بهانه «ترویج همجنس‌گرایی» برای کودکان ممنوع کرد

عربستان تولیدات رنگین‌کمانی را به بهانه «ترویج همجنس‌گرایی» برای کودکان ممنوع کرد

یک مقام حکومتی به تلویزیون دولتی عربستان سعودی گفته اسباب‌بازی‌ها و لوازم تحریر و حتی البسه کودکان که با نمادهای رنگین‌کمان طراحی یا رنگ‌آمیزی شده «با هدف تشویق به همجنس‌گرایی» تولید شده است.؛