ان‌اف‌تی چیست و چگونه کار می‌کند؟

ان‌اف‌تی چیست و چگونه کار می‌کند؟

با رواج دارایی‌های دیجیتال نظیر رمز‌ارزها، بسیاری معتقدند جهان هر روز بیشتر به سمت دیجیتال شدن حرکت می‌کد و هنر دیجیتال هم بخش بزرگی از این تغییر محسوب می‌شود.؛