خیر حسن آبادی :ادای دین به محله کودکی

خیر حسن آبادی :ادای دین به محله کودکی

بهواد 20هزار‌مترمربع از املاکش را برای ساخت نخستین بیمارستان حسن‌آباد هم اختصاص داده است. او اطراف زمین را درخت و فضای سبز کاشته و چشم به همت مسئولان و دولتمردان دوخته تا برای احداث بیمارستان آستین همت بالا بزنند.؛
مشکلات حسن‌آباد را دریابید

مشکلات حسن‌آباد را دریابید

حجم قابل توجهی از جمعیت ساکن در حسن‌آباد فشافویه را  کارگران تشکیل می‌دهند و تحت پوشش خدمات بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند. احداث پلی‌کلینیک تأمین اجتماعی، بخش مهمی از نیازهای درمانی آنها را با صرف هزینه‌ کم پاسخ می‌دهد.؛