اجلاس صلح قاهره به امید آتش‌بس در غزه

اجلاس صلح قاهره به امید آتش‌بس در غزه

این بزرگترین گردهمایی چندجانبه‌ای بود که تاکنون برای حل این بحران تشکیل شد، اما چند غایب بزرگ از جمله اسرائیل و ایران دارد در حالیکه کشورهای عربی-اسلامی و اتحادیه اروپا حضور پررنگی دارند.؛