حمله خشونت بار گروههای محلی قرقیزستان به دانشجویان پاکستانی

حمله خشونت بار گروههای محلی قرقیزستان به دانشجویان پاکستانی

این ناآرامی‌ها از آنجا آغاز شد که یک دختر دانشجوی مصری در بیشکک مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود و سپس انتشار ویدئویی در ۲۴ اردیبهشت که درگیری بین دانشجویان قرقیزستانی و دانشجویان پزشکی اهل مصر را نشان می‌داد، باعث افزایش تنش‌ها شد.
فیلم‌های تبلیغاتی در هند؛ احساسات ضد مسلمانان را تقویت می‌کند

فیلم‌های تبلیغاتی در هند؛ احساسات ضد مسلمانان را تقویت می‌کند

استاد دانشگاه کریا هند درباره فیلم‌های تبلیغاتی مورد حمایت دولت هند بخشی از سیستمی است که هدف آن ایجاد ترس علیه مسلمانان است، گفت: نه تنها فیلم‌ها، بلکه تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی نیز برای اهداف تبلیغاتی در این کشور استفاده می‌شوند.